Privacyverklaring

ICI PARIS XL Nederland draagt zorg voor jouw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse privacywet.

Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Door deze website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop ICI PARIS XL persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

ICI PARIS XL verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt ICI PARIS XL ondermeer versleuteling van de communicatie tussen de server en jouw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over je verzameld, ondermeer wanneer je een on-line formulier invult, wanneer je zich abonneert op een nieuwsbrief en indien je gebruik maakt van sommige online diensten.

De gegevens die door je via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door je gevraagde informatie te kunnen leveren en om je de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat ICI PARIS XL deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

In geen geval zal jouw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord echter worden meegedeeld aan derde partijen.

3. Cookies

Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op jouw computer worden opgeslagen.De cookies worden op deze website gebruikt om jouw voorkeurstaal te onthouden, om je te kunnen identificeren bij een volgende bezoek aan deze website, om aan te geven welke pagina's je recent bezocht hebt en om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen.

U kan in jouw browser het gebruik van cookies uitschakelen, maar dit leidt ertoe dat deze website grotendeels onbruikbaar wordt.
Meer informatie over het gebruik van cookies op “iciparisxl.nl”.

4. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert ICI PARIS XL bij jouw bezoek aan deze website jouw
IP-adres, jouw browser en besturingssysteem, de externe website die je hebt doorverwezen naar deze website, de door je bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door je bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip vanjouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

5. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan je jouw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door ICI PARIS XL te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Wijzigingen

ICI PARIS XL behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 19 september 2009.

7. Contactgegevens

ICI PARIS XL is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.
Heb je vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice.